Хората в STRABAG

Независимо дали си ръководител на обект, специалист по безопасност на труда или мениджър: когато става въпрос за това да бъдеш двигател на промяната, всеки човек има своята роля. Запознай се с хората, които градят бъдещето всеки ден с иновативния си дух чрез проекти или личното си участие.
Прогресът започва с теб!

Разберете какво мотивира нашите служители.