Правни бележки

Уважаеми Дами и Господа, Бихме искали да ви информираме, че ние, STRABAG SE, предоставяме информация за нашата компания чрез този уебсайт. От само себе си се разбира, че предоставената от нас информация е внимателно проверена за пълнота, точност и актуалност. Въпреки нашите усилия обаче са възможни грешки, поради което не можем да гарантираме пълнотата, точността и актуалността на информацията – за това молим за вашето разбиране. Следователно цялата информация на този уебсайт може да бъде променена, премахната или модифицирана по друг начин без предизвестие. Имайки предвид това и имайки предвид чисто информативния характер на този уебсайт, ние отхвърляме всякаква отговорност за каквито и да е щети, които възникват - по каквато и да е причина - във връзка с използването на информацията, която предоставяме на нашия уебсайт.

Същото важи и за информацията за връзки с инвеститорите, съдържаща се на уебсайта, за чиято актуалност, точност и пълнота ние също не носим отговорност. Информацията, предоставена в това отношение, включително цените на пазара на ценни книжа, има за цел само да предостави на потребителите информация за нашата компания. По-специално, предоставената информация не представлява стимул или покана за покупка, продажба или друга търговия с ценни книжа на нашата група. Горните изключения от отговорност не включват отговорност за щети, произтичащи от вреди върху живота, тялото или здравето, основано на небрежно нарушение на задължение от наша страна или на умишлено или небрежно нарушение на задължение от наша страна, нашите законни представители или посредници.

В допълнение, отказът от отговорност изключва други щети, произтичащи от грубо небрежно нарушение на задълженията ни или от умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията от нас, нашите законни представители или агенти.

Нашият уебсайт е свободно достъпен. Ако забележите грешки, моля, уведомете ни. Ние ще ги поправим възможно най-скоро.

Моля, имайте предвид, че авторските права върху всички документи, налични на нашия уебсайт и използваните материали (с изключение на такива от външни сайтове, към които се съдържат препратки в нашия уебсайт), са изключителна собственост на нашата компания и че използването на нашия уебсайт не предоставя никакви права на никого. Всяка друга употреба освен за информационни цели (напр. за търговски цели) не е разрешена, освен ако не сме ви дали изрично писмено съгласие.

Когато предоставяме пряк или косвен достъп до външна информация чрез електронни връзки, с настоящото декларираме, че не можем да поемем отговорност за съдържанието на тези уебсайтове.

Като се има предвид изключително информативният характер на този уебсайт, специално се подчертава, че правното задължение на нашата компания или всяко друго задължение, под каквато и да е форма, е изключено единствено въз основа на информацията, предоставена тук.


ЩРАБАГ ЕАД
Улица Кукуш 1
1309 София
България

Тел. +359 2 44 58 814
office-bg@strabag.com 


Седалище на фирмата: България, 1309 София, улица Кукуш 1
Вписан в съдебен регистър: Търговски съд в София
ЕИК 130463628

Авторско право: STRABAG SE; Fotolia (tom, stockpics); Shutterstock (#64468012)