Импресум


ЩРАБАГ ЕАД
Улица Кукуш 1
1309 София
България

Тел. +359 2 44 58 814
karriere@strabag.com


Седалище на фирмата: България, 1309 София, улица Кукуш 1
Вписан в съдебен регистър: Търговски съд в София
ЕИК 130463628