Внимание - фалшиви обяви за работа

Редовно получаваме въпроси относно валидността и автентичността на нашите обяви за работа.

Всички свободни позиции в концерна ЩРАБАГ са публикувани на официалния уебсайт.
Ако публикуваме обяви за работа на други уебсайтове, то те винаги имат линк към официалната обява за работа на нашия уебсайт. Всяка обява за работа без линк към нашия официален сайт може да бъде измама, която трябва да докладвате на полицията. ЩРАБАГ не обявява своите свободни работни позиции чрез приложения за съобщения (напр. WhatsApp) или пък да отправя молби кандидатури да бъдат изпратени по имейл. Всички кандидатури трябва да бъдат подадени чрез вътрешната онлайн система за кандидатстване на ЩРАБАГ, до която можете да получите достъп чрез линка по-горе.