От самото начало фотоволтаичната система на покрива на контейнера беше неизследвана територия за всички, участващи в проекта, но благодарение на всеотдайното сътрудничество и ноу-хау на всеки отделен, успяхме да изпълним проекта за много кратко време.

Обратно към Хората в STRABAG  

Николаус

Нико работи като строителен техник в STRABAG и освен за LEAN.Construction отговаря и за устойчивостта, управлението на енергията и управлението на отпадъците. В това интервю той ни разказва как строителната площадка на Nordbahnhof във Виена се захранва с възобновяема енергия.

Проект:
Vienna Nordbahnviertel е жилищен комплекс.
Мярка:
Фотоволтаична система и ефективни източници на светлина
Спестени CO2:
14 036 килограма годишно

Как точно вие или вашите проекти допринасяте за устойчивостта на STRABAG?

Електричеството, произведено от нашата фотоволтаична система, е 100% устойчиво и директно захранва нашата строителна площадка със зелена енергия всеки ден. По този начин използваме часовете, когато има слънчева светлина, за да градим нашият строеж. През дните с благоприятни метеорологични условия нашите работници на обекта са по-мотивирани и нашите кранове и оборудване работят по-устойчиво. Измервайки потреблението на електроенергия с интелигентни измервателни уреди, ние можем за първи път да визуализираме и оценим кривата на потреблението на електроенергия на голяма строителна площадка и да направим изводи от нея.

В резултат на това научихме, че през зимата най-големите консуматори на електроенергия не са кранове и строителна техника, а електрически конвектори в нашите контейнери. Това знание, заедно с поведението на потребителя, ни позволява да намалим консумацията и следователно да спестим енергия и разходи.

С няколкостотин хиляди работни часа на осветление за контейнери и прожектори за кранове, преминаването към LED осветителни тела се изплати в голяма степен. Икономията на енергия за дифузната светлина в нашия контейнер беше 45%, а за LED рефлектор на кран дори 65%. Тези корекции изискват малко усилия и могат лесно да бъдат приложени на всяка строителна площадка.

Защо устойчивостта е важна за вас?

Устойчивостта и внимателното използване на ресурсите засягат всички нас. Изменението на климата вече е реалност и е крайно време да предприемем контрамерки. Всеки един от нас може да даде своя принос. Тъй като съм израснал в среда, съзнаваща важността на устойчивостта, за мен е естествено да придавам голямо значение на темата за устойчивостта и в моя професионален живот. Реализираният проект за фотоволтаична система и възникналите в резултат на това възможности за спестявания и оптимизация са първа стъпка, която се надяваме да бъде последвана от други.

Какво ви мотивира да започнете този проект?

  • Мотивиран съм да проучвам нови възможности заедно с екипа.

В самото начало, фотоволтаичната система на покрива на контейнера беше непозната за всички, участващи в проекта, но благодарение на всеотдайното сътрудничество и експертизата на всеки поотделно, успяхме да завършим проекта за много кратко време. Това показа, че ние в STRABAG постигаме страхотни неща, като използваме синергия между различни отдели.

Кое е най-вълнуващото нещо в работата ви?

От дете се увличам по строителството. Винаги, когато имаше строеж, го наблюдавах с интерес. Сега, като техник на строителната площадка, мога не само да следя какво се случва, но и да проектирам или оптимизирам много неща в моят обхват на отговорност и по този начин да допринасям за успеха на проекта с креативни идеи ежедневно.

Опишете времето си в STRABAG с три думи.

Разнообразно, различно, завладяващо.

#iworkonprogress video Niko, construction technician