Вашият стаж в STRABAG

Търсите ли вълнуваща работа с перспектива?
Като стажант в STRABAG вие правите първата крачка към началото на своята кариера и се запознавате с ежедневието на бъдещата си работа.
Мъж с брада и каска

Свързване на теория и практика. Стаж или работа като студент в STRABAG.

Искате ли да приложите теоретичните си знания от университета на практика, като работите по вълнуващи проекти? В такъв случай станете стажант в международен концерн за строителни технологии или се присъединете към нас като студент. В STRABAG имате възможност да работите както на регионално, така и на международно ниво – според вашите лични желания и цели.
Получете първи впечатления от бъдещата си професия: подкрепете нашите строителни и проектови мениджъри директно на строителната площадка или задълбочете икономическите си познания в нашите офиси. Заедно ще положим основите на вашата кариера.
  

Задължителна или доброволна практика?

Обикновено правим разлика между задължителен и доброволен стаж.

Задължителният стаж е неизменна част от учебната програма и може да варира по продължителност и време в зависимост от учебната програма или факултета – обичайната продължителност е от един до три месеца.

Ако желаете да стажувате доброволно, можете сами да определите продължителността. Препоръчваме продължителност от поне два до три месеца, за да придобиете реална представа за потенциална бъдеща работа. Доброволният стаж е чудесна възможност, ако вече имате предишни теоретични познания и сте натрупали известен опит в дадената сфера.

Работещ студент

Чрез студентската работа съчетавате теоретичните си знания, придобити в университета, с практическия опит в ежедневната работа. Научавате нови неща и създавате важни основи за бъдещата си кариера. В периодите, в които имате лекции, можете да работите максимум 20 часа седмично. В периода без занятия можете да работите до максимум 40 часа седмично – в зависимост от другите задължения, които имате в университета.

Студентска стаж/работещ студент: Вашите предимства в STRABAG

Бъдеща работа е наистина възможна! Много от нашите стажанти или студенти са постоянно наети от STRABAG и работят в своята страна или по света, в зависимост от техните желания. Придобийте ценен практически опит по време на обучението си. Това ще ви даде предимство в началото на вашата кариера и ще ви постави една крачка пред другите млади професионалисти.

Стаж на строителната площадка

Получете впечатления от строителната индустрия: вашият стаж в STRABAG

Искате ли да опознаете ежедневието на строителната площадка и да разберете как точно изглежда практиката на STRABAG?
В такъв случай ние имаме точно това, което търсите: По време на вашия стаж в строителния сектор имате възможност да следите работата на опитни колеги, да задавате въпроси, които ви интересуват, и да се запознаете с различни професии в строителния бранш. Така по-лесно ще решите в каква посока искате да започнете кариерата си. Разбира се, имате възможност да участвате със своя принос.

Какви стажове са възможни в STRABAG на строителната площадка?

Ученически стаж: Стажът обикновено продължава две седмици. Трудовият опит, придобит по време на часовете, се счита за училищна дейност. През това време всички ученици са застраховани срещу злополука по същия начин, както когато са в класната стая или на екскурзия.
Стаж за кариерно ориентиране: Разбира се, можете да стажувате в STRABAG и извън учебните часове - например по време на ваканциите или като мост между завършване на училище и започване на професионална практика или обучение. По време на стажа вие сте застраховани срещу злополуки чрез застраховка, чиято стойност се покрива от компанията. Нашите врати са отворени и за всички онези, които решат да напуснат колежа по-рано и искат да тръгнат в нова посока. Стажът ви дава възможност да разберете дали някое от нашите работни места отговаря на вашите очаквания.

Снимка на мъж със защитен шлем на главата

Някой ще ме ръководи ли по време на моя стаж в строителната индустрия?

Независимо дали става въпрос за студентски стаж или стаж за кариерно ориентиране - като наш стажант ще имате човек, с когото можете да се свържете при необходимост и в зависимост от сферата на работа ще бъдете наблюдавани от ръководителя на обекта или колеги от строителна площадка или пък в офиса. По всяко време можете да зададете всякакви въпроси относно практиката в строителния бранш.

Какво е работното ми време и платен ли е стажът?

По време на студентския стаж се прилага Законът за закрила на труда на младежта, който регламентира максимално допустимото дневно работно време според вашата възраст. Тогава няма да получавате заплата за стажа, защото няма да сте в постоянно трудово правоотношение с нас. Въпреки това опитът, който ще натрупате, ще ви помогне да намерите работата, която ви подхожда най-добре. Най-добрите основи за успешен старт на кариера в строителния бранш.
Ако провеждате доброволен стаж за кариерно ориентиране в STRABAG, който не е свързан с училище, ще получите договор за работа и ще ви плащаме 400 евро на месец за стажа.

Ще бъда ли оценен за извършената практика на строителната площадка?

Няма да получите оценка за преминатия студентски стаж, защото целта е да се доближите до бъдещата си работа чрез наблюдение и задаване на въпроси, а не чрез активна работа. Въпреки това, ако желаете, ще се радваме да ви предоставим писмена обратна връзка, която можете да използвате, когато кандидатствате за работа. Най-добре се свържете директно с нас!