Kontrola przed zatrudnieniem

Badania przed zatrudnieniem (PES) w STRABAG
Zdjęcie kobiety w kasku budowlanym z iPadem w dłoni

Pre-employment screening (PES) polega na sprawdzeniu odpowiednich informacji aplikacyjnych pod kątem ich poprawności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych i innych ram prawnych. Zasadniczo PES powinno być przeprowadzane tylko w przypadku tych kandydatów, którzy ubiegają się o stanowisko wymagające wykonywania szczególnie poufnych zadań lub odpowiedzialności personalnej i/lub finansowej. W niektórych szczególnych przypadkach niektóre kontrole i środki przewidziane w kontekście PES i opisane szczegółowo poniżej mogą również okazać się konieczne w przypadku innych kandydatów.

Jeśli PES ma wpływ na stanowisko, o które się ubiegasz, lub jeśli aplikacja dotyczy szczególnego przypadku, w którym konieczne wydaje się szersze gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, poinformujemy Cię osobno o formie i zakresie PES przed jego przeprowadzeniem.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kontroli przed zatrudnieniem