Nota prawna

Szanowni Państwo,

Nasze przedsiębiorstwo, STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, informuje Państwa na tych stronach o działalności naszej Grupy. Informacje te są oczywiście sprawdzane przed publikacją, aby upewnić się, że są kompletne, poprawne i aktualne. Jednakże błędy zawsze mogą się zdarzyć i dlatego chcielibyśmy przeprosić, że nie możemy zagwarantować, że są one kompletne, poprawne i aktualne. Wszystkie informacje na tej stronie mogą zatem zostać zmienione lub usunięte bez uprzedniej notyfikacji. Ze względu na czysto informacyjny charakter tej strony, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek żądania rekompensaty związane z informacjami zawartymi na tej stronie.

Nie może też być żadnej gwarancji, że informacje zawarte w sekcji „Relacje Inwestorskie” są kompletne, poprawne i aktualne. Wszystkie dane, w tym również cena rynkowa akcji, są podane jedynie w celu dostarczenia czytelnikowi ogólnej wiedzy na temat danego obszaru działalności przedsiębiorstwa. W szczególności, zawarte informacje nie są rekomendacją ani zachętą do zakupy, sprzedaży lub innego obrotu papierami różnych spółek wchodzących w skład Grupy. Wspomniane już zastrzeżenie prawne nie dotyczy jednakże odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane przez śmierć, uszkodzenie ciała albo naruszenie zdrowia z powodu zaniedbania z naszej strony na skutek celowego lub nieumyślnego zaniedbania obowiązków przez jednego z naszych przedstawicieli prawnych.

Również nieobjęte zastrzeżeniem prawnym są straty lub szkody spowodowane znaczącym zaniedbaniem z naszej strony lub celowym bądź znaczącym niewywiązaniem się z obowiązków przez jednego z naszych przedstawicieli prawnych.

Prosimy zauważyć, że nasze przedsiębiorstwo posiada prawa do wszystkich dokumentów oraz materiałów udostępnionych na naszej stronie i że żadne prawa nie są scedowane na skutek użytkowania niniejszej strony. Nie jest dozwolone używanie wspomnianych dokumentów i materiałów w żaden inny sposób (np. w celach handlowych) poza wykorzystaniem do celów własnych i informacyjnych bez wyraźnej, pisemnej zgody naszego przedsiębiorstwa.

Chcielibyśmy nadmienić, że podając linki do informacji zewnętrznych na innych stronach, które można otworzyć w sposób bezpośredni lub pośredni, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za zawartość tych stron.

Ze względu na czysto informacyjny charakter tej strony chcielibyśmy podkreślić, że wszelkie kontraktowe zobowiązania naszego przedsiębiorstwa lub też jakiekolwiek inne zobowiązania są wyłączone z tej strony.