Wettelijke kennisgeving

Wij, STRABAG SE, willen u via deze website informeren over ons bedrijf. Het spreekt voor zich dat de verstrekte informatie zorgvuldig wordt gecontroleerd op volledigheid, juistheid en actualiteit. Toch kunnen ook wij fouten maken, zodat geen garantie kan worden gegeven voor de volledigheid, juistheid en actualiteit - hiervoor vragen wij uw begrip. Alle informatie op deze website kan daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verwijderd of op een andere manier worden aangepast. In dit verband, en onder verwijzing naar het louter informatieve karakter van deze website, wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor schade - om welke reden dan ook - in verband met het gebruik van de informatie op onze website.

Hetzelfde geldt voor de informatie over investor relations op de website, voor de tijdigheid, nauwkeurigheid en volledigheid waarvan wij evenmin aansprakelijk zijn. De informatie die in dit verband wordt verstrekt, waaronder beurskoersen, is uitsluitend bedoeld om de gebruiker een overzicht van ons bedrijf te geven. In het bijzonder vormt de verstrekte informatie geen aansporing of uitnodiging tot het kopen, verkopen of anderszins verhandelen van effecten van onze bedrijvengroep. De voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid omvatten niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid die gebaseerd is op een nalatig plichtsverzuim van onze kant of op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

Bovendien is andere schade uitgesloten van de uitsluiting van aansprakelijkheid die gebaseerd is op een grove nalatig plichtsverzuim van onze kant of op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

Onze website is drempelvrij. Mocht u desondanks fouten opmerken, dan verzoeken wij u deze onder onze aandacht te brengen. We zullen ze zo snel mogelijk corrigeren.

Houd er rekening mee dat het auteursrecht van alle documenten op onze website en het materiaal dat hiervoor wordt gebruikt uitsluitend bij ons bedrijf ligt en dat het gebruik van onze website niemand enig recht verleent. Elk ander gebruik dat verder gaat dan informatief gebruik (bijv. voor commerciële doeleinden) is niet toegestaan, tenzij wij u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Waar wij directe of indirecte toegang bieden tot externe informatie door middel van elektronische links, verklaren wij hierbij dat wij geen enkele verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor de inhoud van deze websites.

Vanwege het uitsluitend informatieve karakter van deze website wordt in het bijzonder benadrukt dat een juridische verbintenis van ons bedrijf of enige andere verplichting, in welke vorm dan ook, uiteraard uitsluitend op basis van de hier verstrekte informatie is uitgesloten.


STRABAG SE
Group Communications
Internet/New Media
Donau-City-Str. 9
1220 Wenen
Oostenrijk

Tel. +43 1 22422-0
pr@strabag.com


Hoofdkantoor: Oostenrijk, 9500 Villach, Triglavstr. 9
Registratienummer: FN 88983 h, Klagenfurt Regional Court
UID nr.: ATU 37301503

Beeldcredits: STRABAG SE; Fotolia (tom, stockpics); Shutterstock (#64468012)