STRABAG Trainee program: Mladí profesionáli.

Chceš sa optimálne pripraviť na začiatok svojej kariéry a zistiť, v ktorej oblasti môžeš najlepšie začať svoju kariéru? Začni teraz ako trainee v spoločnosti STRABAG a využi príležitosť aktívne prispieť a presadiť seba a svoje silné stránky v rozmanitom prostredí.
Foto zamestnankyňa so stavebnou prilbou sa pozerá na zamestnanca so stavebnou prilbou

Si pripravený/á na kariérny vzostup?

Štart tvojej kariéry ako trainee v spoločnosti STRABAG

Aby si sa optimálne pripravil/a na požiadavky tvojej budúcej pozície po skončení univerzity, ponúkame ti Trainee program pre naštartovanie tvojej kariéry. Ekonomický trainee program trvá 11 až 13 mesiacov, technický trainee program 12 až 15 mesiacov.

Foto Dve zamestnankyne diskutujú pred dvoma obrazovkami

Po ukončení bakalárskeho alebo magisterského/inžinierskeho štúdia ti náš trainee program poskytne príležitosť spoznať rôzne organizačné jednotky spoločnosti STRABAG
a pod vedením skúsených odborníkov a manažérov sa oboznámiť s rôznymi oblasťami podnikania
a úloh. Trainee program, ktorý zahŕňa aj niekoľkomesačný pobyt v zahraničí, dopĺňajú cielené opatrenia ďalšieho vzdelávania.

Foto zamestnanec so stavebnou prilbou sa pozerá na zamestnanca so stavebnou prilbou

Na začiatku kariéry ťa budú sprevádzať mentori, ktorí ťa budú počas celého obdobia podporovať
a poskytovať ti pravidelnú spätnú väzbu.
Po úspešnom absolvovaní nášho Trainee programu budeš pripravený/á na zodpovednú pozíciu a ďalší krok v tvojej kariére.

Fotografia príkladný reprezentačný trainee program