Náš prísľub

Sme hybnou silou pri budovaní lepšej budúcnosti
Ľudia na stavbe stoja spolu

STRABAG je ideálnym zamestnávateľom pre ľudí, ktorí chcú pracovať
na pokroku, a nie naň len čakať. Pre tých, ktorí si každý deň vychutnávajú nové výzvy, majú kreatívne nápady, ktorí myslia dopredu a konajú. Pre ľudí, ktorí sú otvorení zmenám a digitálnej transformácii a sú odhodlaní pracovať v tíme. Rovnosť príležitostí, diverzita a inklúzia sú neoddeliteľnou súčasťou toho, kto sme ako spoločnosť a ako fungujeme. Spoločne pracujeme ako partneri, aby sme úspešne dokončili projekty a rástli s novými výzvami. Hľadáme ľudí, ktorí s nami budú spolupracovať na rozvoji budúcnosti stavebníctva.
Si pripravený/á?

Budujeme budúcnosť: Udržateľná budúcnosť

Naším cieľom je stať sa najinovatívnejšou a najudržateľnejšou skupinou v oblasti stavebných technológií v Európe.

S našou víziou pracovať na výstavbe zajtrajška sme jasne sformulovali náš cieľ
a so zmenami sme už začali: Do roku 2040 sa staneme klimaticky neutrálnymi
v celom hodnotovom reťazci. Na dosiahnutie tohto cieľa prehodnotíme, premyslíme
a vykonáme potrebné zmeny v rámci celého podniku. To nám však nestačí, chceme urobiť viac. Práve tu prichádza na rad naša Stratégia 2030.

Video Stratégia STRABAG 2030

V tejto stratégii sa uvádza, ako v nadchádzajúcich rokoch uskutočníme našu víziu. Ako etablovaná skupina v oblasti stavebných technológií máme jasnú ambíciu viesť: chceme byť ziskoví a zároveň vytvárať pridanú hodnotu pre ľudí a naše životné prostredie. Úspešné a udržateľné podnikanie totiž neznamená len jednorozmerný pohľad do budúcnosti. Spoločne chceme dosiahnuť viac:

Tento cieľ však nedosiahneme zo dňa na deň. Je to proces, ktorý si vyžaduje technológie, z ktorých niektoré musíme najprv vyvinúť - a už ich vyvíjame. Vyžaduje si úplne nové spôsoby práce, ktoré šetria zdroje a znižujú našu závislosť od fosílnych palív. Je potrebné, aby sme po tejto ceste odteraz kráčali všetci spoločne.

Individuálny rozvoj: Udržateľná kariéra

Vzdelávanie je celoživotný proces, a to tak v osobnom rozvoji, ako aj v pracovnom prostredí. A my tento proces podporujeme.

Na základe tvojich schopností a osobných predpokladov ti ponúkame rôzne možnosti rozvoja a ďalšieho vzdelávania. Naším cieľom je zabezpečiť, aby si mal/a všetky potrebné schopnosti a zručnosti, ktoré budú dôležité a potrebné pre spoločnosť,
aj pre tvoju profesionálnu kariéru.

Kariérny model

Či už ide o pracujúceho študenta, trainee program alebo priamy nástup: V spoločnosti STRABAG existuje viac ako len jedna kariérna cesta. Ponúkame množstvo príležitostí, ako položiť základy úspešnej kariéry a napredovať v rámci silného tímu.

Náš kariérny model ponúka možnosť rozvíjať sa v troch rôznych kariérnych smeroch:

Hodnotenie výkonnosti zamestnancov

Spoločnosť STRABAG sa vyznačuje dynamickou firemnou kultúrou. Pri našich aktivitách si kladieme otázku: "Kde sme a kam chceme ísť?" Túto otázku kladieme aj tebe. Tvoje potreby, schopnosti a ciele sú pre nás samozrejme dôležité počas celého roka. Pri ročnom hodnotení výkonnosti zamestnancov ich zamestnanci podrobne preberajú so svojím nadriadeným. Stanovia si spoločné profesijné ciele, prediskutujú silné stránky a oblasti rozvoja
a spoločne zadefinujú, ako je možné ďalej ich rozvíjať.

Koncernová akadémia

STRABAG má to, čo mnohé stavebné spoločnosti nemajú: vlastnú akadémiu. Náš vzdelávací program zahŕňa odborné školenia špecifické pre danú spoločnosť, ako aj oblasti vzdelávania, ako je rozvoj vo vedení, osobný rozvoj, technológie, IT a právo. Koncernová akadémia ponúka zamestnancom nielen semináre interných a externých odborníkov, ale aj množstvo digitálnych vzdelávacích formátov na interné vzdelávanie.
Spolupracujeme aj s partnermi, ako je LinkedIn Learning, a poskytujeme prístup k viac ako 11 000 video kurzom. Cieľom je podporovať vzdelávanie orientované na dopyt, prácu a samovzdelávanie
a umožniť ho kedykoľvek. Sme verní mottu "Sami sa rozhodnete, kedy, kde a ako sa chcete učiť."

 • Moja osobná kariéra viedla od IT nákupu, cez vedúcu tímu, až po vedúcu skupiny pre správu IT majetku v roku 1994. Vďaka mnohým možnostiam rozvoja a vzdelávania, ako aj inovatívnemu pracovnému prostrediu je pre mňa spoločnosť STRABAG atraktívnym zamestnávateľom.

  Christina
  Vedúca skupiny pre správu IT aktív
 • Spoločnosť STRABAG je priekopníkom v oblasti technológií a vďaka mnohým inováciám ponúka veľa možností na napredovanie. Svojmu nadriadenému som vždy zdôrazňoval, že chcem prevziať väčšiu zodpovednosť. A dostal som na to príležitosť.

  Matija
  Vedúci tímu IT Service Desk

Individuálne školenia

Optimálne kompetencie v oblasti výstavby a plánovania projektov si vyžadujú odbornú prípravu. Na prípravu na tieto úlohy vám ponúkame dve špeciálne školenia. Tie vám poskytnú pevné základy pre vašu kariéru.

4 osoby sedia na školení

Všestranné riadenie projektov

V spolupráci s FH Campus Viedeň ponúkame našim budúcim projektovým manažérom rozsiahle interné školenia, ktoré ich intenzívne pripravujú
na vedenie projektov v ekonomickej a technickej oblasti. Osobitný dôraz kladieme na vzájomné prepojenie účastníkov a interakciu so skúsenými projektovými manažérmi. V šiestich moduloch
sa účastníci pod vedením interných a externých odborníkov oboznámia s relevantnými témami projektového manažmentu so zameraním
na perspektívne a inovatívne spôsoby práce
a následne si obsah prakticky vyskúšajú
na prípadových štúdiách.

5 ľudí v školiacej miestnosti

Úspešné riadenie výstavby

Výzvy, ktorým dnes manažéri čelia, sú rôznorodé
a náročné. S cieľom optimálne pripraviť a podporiť našich zamestnancov v ekonomickej a technickej oblasti im na tieto kariérne kroky ponúkame školenie "Úspešný manažment v stavebníctve".
V ôsmich moduloch sa odovzdávajú komplexné vedomosti od riadenia zákazníkov až
po zabezpečenie kvality. Školenia vedú interní vedúci modulov - prevažne z radov nášho vrcholového manažmentu, pričom sa opierajú
o odborné znalosti mnohých interných a externých školiteľov, aby sa zabezpečil maximálny praktický význam. Vo všetkých moduloch sa podporuje
interakcia so školiteľmi a v rámci skupín,
aby sa mohli vytvoriť dlhodobé vzťahy na vzájomnú podporu v každodennom profesionálnom živote.

Pridaná hodnota pre teba: Pretože nám za to stojíš.

Sme presvedčení, že každý človek v spoločnosti STRABAG prispieva k pokroku.

Preto sú naši zamestnanci našou najvyššou prioritou. Aby sme zabezpečili, že tento potenciál zostane využitý aj v budúcnosti, spoliehame sa na komplexné opatrenia - počnúc bezpečnostnými koncepciami na staveniskách, komplexným manažmentom zdravia a širokou škálou príležitostí, ktoré vytvárajú priestor pre prácu orientovanú
na budúcnosť.

Benefity

V závislosti od lokality ponúkame celý rad benefitov:

Zdravie. Bezpečnosť. Wellbeing.

Ľudia, ktorí pre nás pracujú, sú pre nás najcennejší. Preto sme zaviedli cielené opatrenia v oblasti prevencie a podpory zdravia.

Zdravie v centre pozornosti

Pojem "wellbeing" pre nás znamená perspektívnu firemnú politiku
a politiku v oblasti ľudí a kultúry, ktorá kladie ľudí na prvé miesto
a zahŕňa otázku zdravia do všetkých prevádzkových rozhodnutí
a procesov. Koniec koncov, pojem zdravie zahŕňa oveľa viac než len neprítomnosť fyzickej choroby. V konečnom dôsledku ide o ľudí ako celok, pričom k zdraviu a pohode významne prispievajú psychologické aj sociálne zložky.

Naše opatrenia

Špecifická cieľová skupina. Na mieste. V rámci celej spoločnosti.

 • Odborné znalosti v oblasti zdravia

  Ako vlastne žiť zdravo? Aby sme našim zamestnancom pomohli získať tieto informácie o zdravom životnom štýle, ponúkame prednášky, workshopy a online semináre. Témy ako prevencia stresu a vyhorenia, výživa, cvičenie, ergonómia a motivácia sú našim zamestnancom prezentované
  vo formátoch prispôsobených cieľovej skupine. Či už si začínajúci absolvent alebo manažér, staviteľ tunela alebo stavbyvedúci - existuje formát pre TEBA!

 • Športové a zdravotné ponuky

  Pohyb počas prestávok na krátke doplnenie energie medzi nimi alebo cvičenie po práci? Výber je na tebe! Na našich pracoviskách sa pravidelne počas roka konajú rôzne športové aktivity: Bežecké tréningy, cvičenia na zdravý chrbát, futbal, joga, pilates, masáže na pracovisku a mnoho ďalšieho.

 • Kvalifikácia vedúceho pracovníka

  Naši vedúci pracovníci sú naladení na tému zdravia a vyškolení
  na rozpoznávanie príznakov osobných kríz, ako je napríklad vyhorenie - u svojich zamestnancov aj u seba. Zdravé vedenie, výkonnosť v dnešnom pracovnom prostredí a komunikácia sú tiež základným obsahom nášho kompasu lídrov.

 • Partneri pre spoluprácu

  Chceš aj vo svojom voľnom čase využívať ponuky a zľavy našej spoločnosti? Žiadny problém: Firemné benefity ti ponúkajú širokú škálu aktivít! 

 • Preventívne vyšetrenia

  V rámci pravidelných dní zdravia ponúkame základné preventívne vyšetrenia a analýzy. Naši zamestnanci si môžu nechať skontrolovať svoje telo
  od vyšetrenia chrbtice a telesných analýz až po diagnostiku sily
  a mnohé ďalšie zdravotné testy.

Bezpečnosť v spoločnosti STRABAG

Žiadna práca nie je taká dôležitá, aby si riskoval/a svoje zdravie alebo zdravie svojich zamestnancov či kolegov. Aby bola spoločnosť STRABAG každý deň bezpečnejšia,
1 ▸ 2 ▸ 3 Rozhodni sa pre bezpečnosť!

Sú za tým tri základné kroky:

 • 1 ▸ Zastav sa!

  Kým začneš niečo robiť, poriadne si to premysli. Sekundy pred každým ďalším pracovným krokom sú rozhodujúce!

 • 2 ▸ Premýšľaj!

  Premysli si ďalšie plánované pracovné kroky, dobre ich priprav a sústreď sa na bezpečnú prácu.

 • 3 ▸ Konaj!

  Konaj zodpovedne a pracuj bezpečne. Rozhodni sa pre bezpečnosť – vo vlastnom záujme aj v záujme svojho tímu.

1 ▸ 2 ▸ 3 Rozhodni sa pre bezpečnosť!

Tieto tri slová nás nabádajú k tomu, aby sme sa vždy na chvíľu zastavili, mysleli
na bezpečnosť a vedome sa rozhodli pre zdravý život. Sú to sekundy, ktoré rozhodujú o tom, ...

Rôznorodé tímy: Ako spolupracujeme

Spája nás cieľ spoločne budovať pokrok pre ľudí a planétu.

Konkrétne to znamená, že ako spoločnosť zaoberajúca sa stavebnými technológiami sa do roku 2040 staneme klimaticky neutrálnou. Zameriavame sa na malé kroky aj veľké vízie. Spoločne by sme chceli túto cestu úspešne prejsť. Aby sme to dosiahli, staviame na ľuďoch, pre ľudí a s ľuďmi a spoliehame sa na rozsiahle skúsenosti
a perspektívy našich zamestnancov.

Naše hlavné hodnoty

To je to, za čím si stojíme. Naše hlavné zásady tvoria základ nášho konania - voči našim zamestnancom, klientom, subdodávateľom a spoločnosti.

 • Partnerstvo

  …vážiť si jeden druhého a jednať na rovnocennej úrovni

 • Dôvera

  …môcť sa na seba navzájom spoľahnúť, vždy si uvedomovať svoju zodpovednosť a poskytovať priestor pre samostatné myslenie
  a konanie

 • Solidarita

  …navzájom pri sebe stáť, mať tímového ducha – predovšetkým
  v ťažkých situáciách, prevziať zodpovednosť za úspechy aj neúspechy a držať spolu aj
  v ťažkých časoch

 • Podpora inovácií

  …vytvárať priestor pre nové nápady, pripúšťať chyby a vnímať ich ako cenné skúsenosti a aktívne a sebavedomo spoluvytvárať budúcnosť stavebníctva

 • Angažovanosť

  …stanoviť si a sledovať spoločné ciele a aktívne sa zapájať

 • Skromnosť

  …mať realistické očakávania
  od seba samých aj od druhých
  a stáť pevne nohami na zemi

 • Udržateľnosť

  …prevziať (spolu-)zodpovednosť za nás, za našu spoločnosť, naše životné prostredie – dnes aj zajtra, uvažovať v dlhodobom horizonte a uprednostňovať trvalý úspech namiesto rýchlych víťazstiev

 • Rešpekt

  …byť otvorený iným názorom a myšlienkam a správať sa k ostatným ľudsky a s rešpektom

 • Spoľahlivosť

  …stáť si za svojím slovom a hovoriť, čo robíme a robiť, čo hovoríme

Rovnosť, rozmanitosť a začlenenie

Naša stratégia EDI (Equality-Diversity-Inclusion) je zameraná na to, aby každý mohol prispieť svojou jedinečnosťou a skúsenosťami. Rôznorodosť v našich tímoch nám umožňuje nachádzať inovatívne riešenia a úspešne budovať budúcnosť.

Podporujeme diverzitu

Zameriavame sa na diverzitu nielen v našich obchodných oblastiach, ale aj medzi ľuďmi a tímami v spoločnosti STRABAG. Táto rozmanitosť nám umožňuje nachádzať inovatívne riešenia a rýchlo využívať príležitosti.

Fotografia stážistu na stavebnom stroji

Zvyšovanie rodovej rovnosti

Možnosť individuálneho kariérneho rozvoja
bez ohľadu na pohlavie a rodovú identitu je pre nás samozrejmosťou, pretože len vďaka rôznym pohľadom a názorom sme dostatočne silní na to, aby sme zvládli naše výzvy. V tejto súvislosti chceme aj naďalej zvyšovať mieru zosúladenia rodičovstva a kariéry, napríklad prostredníctvom modelov, ako je home office alebo čiastočný úväzok.

Fotografia stážistov na skupinovej fotografii Bebra

Podpora medzinárodnej spolupráce

V spoločnosti STRABAG úspešne spolupracujú kolegovia z viac ako 139 krajín. Podporujeme kultúrnu a medzinárodnú výmenu mladých talentov a zameriavame sa na medzikultúrnu spoluprácu
a integráciu.

Dvaja geodeti na stavenisku

Generačná rozmanitosť

Čas, ktorý v živote odpracujeme, sa predlžuje
a tým sa prehlbujú aj skúsenosti, ktoré môžeme odovzdať ďalej. Tento potenciál využívame prostredníctvom našich mentorských a koučovacích programov a medzigeneračných tímov. Týmto spôsobom podporujeme výmenu skúseností medzi zamestnancami rôznych generácií. Všetci zúčastnení z toho profitujú a majú možnosť naučiť sa nové veci.