Tiráž

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Slovensko

Tel. +421 2 3262 1111
info.sk@strabag.com

Konatelia:
Dipl. Ing. Moritz Freyborn
Ing. Tomáš Hoza
Ing. Branislav Lukáč
Ing. Martin Martinák
Ing. Milada Kušnírová
Ing. Jakub Svoboda
Ing. Luboš Tomášek

Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 991/B.
IČO: 17317282