Právne upozornenie

Vylúčenie zodpovednosti

Vážení návštevníci stránok,

prostredníctvom týchto internetových stránok poskytujeme informácie o našej spoločnosti STRABAG s.r.o. a koncerne STRABAG. Informácie, ktoré zverejňujeme, podliehajú pred uverejnením kontrole úplnosti, správnosti a aktuálnosti. Napriek všetkej pozornosti, ktorú údržbe stránok venujeme, sa možné chyby nedajú celkom vylúčiť. Pochopte prosím, že sa nemôžeme zaručiť za úplnosť, správnosť
a aktuálnosť všetkých informácií. Je možné, že informácie zverejnené na týchto webových stránkach budú zmenené, vymazané nebo upravené bez predchádzajúceho upozornenia. S ohľadom na čisto informatívny charakter našich webových stránok zásadne odmietame niesť akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku využitia informácií zverejnených na týchto webových stránkach.

Vyššie uvedené platí aj pre informácie týkajúce sa vzťahov s investormi, za ktoré tiež neručíme. Všetky údaje, vrátane informácií o vývoji na burze, sú určené výhradne
pre získanie všeobecnej predstavy o našom podniku. Tieto informácie teda nemôžu byť chápané ako odporúčania alebo výzva na predaj, nákup či iný spôsob obchodovania s cennými papiermi spoločností patriacich do koncernu STRABAG. Vylúčenie zodpovednosti nezahŕňa zodpovednosť za škody v súvislosti so zavinením smrti, zranenia či poškodenia zdravia následkom úmyselného alebo nedbalostného porušenia povinností z našej strany.

Naše webové stránky sú bezbariérové. Pokiaľ však objavíte chyby, prosím, upozornite nás na ne. Budeme sa snažiť zjednať nápravu čo najskôr.

Rešpektujte, prosím, že naša spoločnosť je výhradným majiteľom autorských práv
na zverejnené dokumenty a použité materiály a z použitia našich stránok nevyplývajú žiadne práva. Nie je dovolené použiť dokumenty a informácie z našich webových stránok na iné (napr. komerčné) než súkromné alebo informatívne účely
bez výslovného písomného súhlasu našej spoločnosti.

V prípade elektronických odkazov (link), ktorými poukazujeme na externé zdroje informácií, nenesieme zodpovednosť za obsah webových stránok, ktoré
sa prostredníctvom týchto odkazov otvoria priamo alebo nepriamo.

Vzhľadom na výlučne informatívny charakter našich webových stránok zdôrazňujeme, že akákoľvek právna viazanosť našej spoločnosti alebo viazanosť akýmikoľvek inými záväzkami na základe tu poskytnutých informácií je vylúčená.