Mojou hlavnou úlohou je uľahčiť kolegom osvojenie a využitie informačného modelovania BIM a digitálnych nástrojov
vo svojich projektoch.  

Späť na Ľudia v spoločnosti STRABAG

Jakub

Jakub pracuje ako BIM špecialista a venuje sa infraštruktúrnym projektom.  
Keď v STRABAGu začínal, snažil sa spolu so svojim tímom zistiť, ako by mohla digitalizácia pomôcť kolegom na stavbe a preto rozbehli pilotné projekty.  

Čo všetko musí ovládať dobrý BIMák?

Dobrý BIM špecialista musí mať určite výbornú znalosť softvérov a nástrojov určených pre BIM, takisto znalosť stavebných a inžinierskych princípov, schopnosť pozerať sa na veci z iných- nekonvenčných pohľadov, počúvať potreby svojich kolegov, a kľúčový je aj zmysel pre detail.  

S kým pri svojej práci spolupracuješ?

Som súčasťou skvelého tímu, v ktorom sa podporujeme a spoločne pracujeme na projektoch.  
Denne však komunikujem aj s externými partnermi, ako sú projektanti, inžinieri a ďalší odborníci v oblasti stavebníctva.  

Ako by si opísal prácu v STRABAGu?

  • STRABAG mi ponúka dynamické pracovné prostredie, skvelý tím ľudí a odborníkov okolo, zaujímavé projekty, miesto pre osobný a odborný rozvoj, ale aj rovnováhu s osobným životom.  

V čom je práca BIM špecialistu podľa teba výnimočná?

Pri mojej práci dokážem presadzovať pozitívne zmeny
v stavebníctve.  
Využívaním BIMu a digitálnych nástrojov pomáham zvyšovať udržateľnosť a efektívnosť stavebníctva a tým prospievam celej spoločnosti.