Varstvo osebnih podatkov


I. Ime in naslov odgovornega
Odgovorni v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in drugih nacionalnih zakonov o varstvu podatkov posameznih držav članic ter določil ostalih pravnih predpisov o varstvu podatkov je:
STRABAG gradbene storitve d.o.o.
Dunajska cesta 155
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel. +386 1 54 66 700
visokegradnje@strabag.com
strabag.si@strabag.com

II. Splošno o obdelavi podatkov
1. Obseg obdelave osebnih podatkov
Osebne podatke naših uporabnikov načeloma obdelujemo le v takšnem obsegu, ki je potreben za zagotavljanje funkcionalnosti spletne strani ter drugih vsebin in storitev. Obdelava osebnih podatkov naših uporabnikov se praviloma izvaja le na podlagi uporabnikove privolitve. Izjema velja v primerih, ko predhodna pridobitev uporabnikove privolitve iz dejanskih razlogov ni mogoča in obdelavo podatkov dovoljujejo zakonski predpisi.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Če za postopke obdelave osebnih podatkov pridobimo privolitev posameznika, je pravna podlaga določba alineje a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR).
Pri obdelavi osebnih podatkov, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je pravna podlaga določba alineje b prvega odstavka 6. člena. To velja tudi za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov.
Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti, ki velja za naše podjetje, je pravna podlaga določba alineje c prvega odstavka 6. člena GDPR.
V primeru, da obdelavo osebnih podatkov zahtevajo življenjsko pomembni interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali katere druge fizične osebe, je pravna podlaga določba alineje d prvega odstavka 6. člena GDPR.
Če je obdelava potrebna zaradi varstva upravičenega interesa našega podjetja ali tretjega in če interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo nad prej omenjenim interesom, se kot pravna podlaga za obdelavo podatkov uporablja določba alineje f prvega odstavka 6. člena GDPR.
3. Izbris podatkov in trajanje njihove hrambe
Osebni podatki posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, se izbrišejo ali blokirajo, takoj ko namen njihove hrambe ne obstaja več. Hramba lahko poteka še naprej, če je evropski ali nacionalni zakonodajalec to predvidel v evropskih pravnih uredbah, zakonih ali drugih predpisih, ki veljajo za odgovorno družbo. Blokiranje ali izbris podatkov se izvede tudi takrat, ko preteče rok njihove hrambe, ki ga predpisujejo omenjeni predpisi, razen v primeru, da obstaja nujna potreba za nadaljnjo hrambo podatkov zaradi sklenitve pogodbe ali izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

III. Zagotavljanje dostopa do spletne strani in izdelava dnevniških datotek
1. Opis in obseg obdelave podatkov
Pri vsakem obisku naše spletne strani naš sistem samodejno zabeleži podatke in informacije o uporabnikovem računalniškem sistemu.
Pri tem se zbirajo naslednji podatki:

(1) informacije o vrsti brskalnika in uporabljani verziji,
(2) informacije o uporabnikovem operacijskem sistemu,
(3) podatki o uporabnikovem ponudniku internetnih storitev,
(4) uporabnikov IP-naslov,
(5) datum in ura obiska,
(6) podatki o spletnih straneh, s katerih uporabnikov sistem dostopa do naše spletne strani,
(7) podatki o spletnih straneh, ki jih uporabnikov sistem obišče prek naše spletne strani.

V dnevniške datoteke se med drugim shranjujejo IP-naslov, uporabljeni brskalnik, ura in datum ter sistem, ki ga uporablja obiskovalec spletne strani. Pri nas se shranjujejo le psevdonimni IP naslovi obiskovalcev spletne strani. Na ravni strežnika to poteka tako, da se v dnevniško datoteko namesto dejanskega IP naslova uporabnika, na primer namesto 123.123.123.123, vedno shrani IP-naslov v obliki zapisa 123.123.123.XXX, pri čemer je XXX naključna vrednost med 1 in 254. Osebnih podatkov ta ni več mogoče ugotoviti.


Podatki se shranjujejo tudi v dnevniške datoteke našega sistema. Ti podatki se ne shranjujejo skupaj z drugimi uporabnikovimi osebnimi podatki.
2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Pravna podlaga za začasno hrambo podatkov in dnevniških datotek je določba alineje f prvega odstavka 6. člena GDPR.

3. Namen obdelave podatkov
Začasna hramba IP-naslova v sistemu je nujno potrebna, da se uporabnikovemu računalniku lahko omogoči dostop do spletne strani. V ta namen mora uporabnikov IP-naslov ostati shranjen toliko časa, kolikor traja njegov obisk.

Podatki se shranjujejo v dnevniške datoteke z namenom, da se zagotavlja pravilno delovanje spletne strani. Poleg tega podatke potrebujemo za optimizacijo zagotavljanja varnosti naših informacijsko tehničnih sistemov. V tem kontenkstu analiza podatkov za oglaševalske namene ne poteka.

V teh namenih je prisoten tudi naš upravičeni interes za obdelavo podatkov po določbi alineje f prvega odstavka 6. člena GDPR.
4. Trajanje hrambe
Podatki se izbrišejo, takoj ko niso več potrebni za doseganje namena njihovega zbiranja. V primeru zbiranja podatkov zaradi zagotavljanja dostopa do spletne strani se to zgodi, ko se konča uporabnikov obisk.

V primeru shranjevanja podatkov v dnevniške datoteke se to zgodi najpozneje v 180 dneh.

Dnevnik poštnega strežnika: obdobje shranjevanja je 7 dni.
Apachelog: 6 mesecev
Varnostne kopije: se shranjujejo v kodirani obliki.

5. Možnost ugovora in odstranitve
Zbiranje podatkov zaradi zagotavljanja dostopa do spletne strani in njihova hramba v dnevniških datotekah sta nujno potrebna za delovanje internetne strani. Zato uporabnik nima možnosti ugovora.


IV. Uporaba piškotkov
a) Opis in obseg obdelave podatkov
Naša spletna stran uporablja piškotke. Pri piškotkih gre za besedilne datoteke, ki se shranjujejo v spletnem brskalniku oziroma jih shranjuje uporabnikov spletni brskalnik v računalniški sistem. Če uporabnik obišče neko spletno stran, se lahko piškotek shrani v uporabnikov operacijski sistem. Ta piškotek vsebuje značilno zaporedje znakov, ki omogočajo enoznačno identifikacijo brskalnika ob njegovem ponovnem obisku te spletne strani.
Piškotke uporabljamo z namenom, da bi bila naša spletna stran bolj prijazna uporabniku. Nekateri elementi naše spletne strani zahtevajo, da se uporabljeni brskalnik identificira tudi potem, ko uporabnik obišče novo spletno stran.
V piškotke se shranjujejo in posredujejo naslednji podatki:
(1) jezikovne nastavitve,
(2) artikli v košarici,
(3) podatki o prijavi.
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, ki omogočajo analizo uporabnikovega iskanja po spletu.
Na takšen način se posredujejo naslednji podatki:
(1) iskalna gesla, ki jih uporabnik vnese,
(2) pogostost obiska spletne strani,
(3) uporaba funkcij spletne strani.
Na ta način zbrani podatki o uporabniku se psevdonimizirajo s tehničnimi ukrepi. Podatkov tako ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku. Podatki se ne shranjujejo skupaj z drugimi osebnimi podatki uporabnika.
Pri obisku naše spletne strani je uporabnik prek informacijskega bannerja obveščen o uporabi piškotkov za analize, pri čemer se sklicujemo na to izjavo o varstvu podatkov. V povezavi s tem je tudi navedeno, kako uporabnik v nastavitvah brskalnika lahko onemogoči shranjevanje piškotkov.
Pri obisku naše spletne strani je uporabnik obveščen o uporabi piškotkov za namene analize in mora privoliti v obdelavo osebnih podatkov, ki se uporabljajo v ta namen. V tem kontekstu se uporabnika opozori tudi na to izjavo o varstvu podatkov.
b) Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo piškotkov je določba alineje f prvega odstavka 6. člena GDPR.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo tehnično potrebnih piškotkov je določba alineje f prvega odstavka 6. člena GDPR.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo piškotkov z namenom analiziranja je ob obstoju tovrstnega soglasja uporabnika določba alineje a prvega odstavka 6. Člena GDPR
c) Namen obdelave podatkov
Namen uporabe tehnično potrebnih piškotkov je poenostavitev uporabe spletnih strani za uporabnika. Nekatere funkcije naše spletne strani brez uporabe piškotkov ne morejo delovati. Za njihovo delovanje je brskalnik treba identificirati tudi po obisku druge spletne strani.
Piškotki so potrebni za naslednje aplikacije:
(1) nakupovalna košarica
(2) prevzem jezikovnih nastavitev
(3) pomnjenje iskalnih izrazov
Uporabniških podatkov, zbranih s tehnično potrebnimi piškotki, ne bomo uporabili za ustvarjanje uporabniških profilov.
Uporaba piškotkov za analizo je namenjena izboljšanju kakovosti naše spletne strani in njene vsebine. S piškotki za analizo se naučimo, kako se spletna stran uporablja, kar nam omogoča stalno optimizacijo svoje ponudbe.
V teh namenih je prisoten tudi naš upravičeni interes za obdelavo osebnih podatkov po določbi alineje f prvega odstavka 6. člena GDPR.
e) Trajanje hrambe, možnost ugovora in odstranitve
Piškotki se hranijo na uporabnikovem računalniku in ta jih tudi posreduje naši spletni strani. Zato imate kot uporabnik tudi popoln nadzor nad uporabo piškotkov. Prenašanje piškotkov lahko onemogočite ali omejite s spremembo nastavitev v svojem spletnem brskalniku. Že shranjene piškotke lahko kadarkoli izbrišete. Piškotki se lahko brišejo tudi samodejno. Če se piškotki za našo spletno stran onemogočijo, se lahko zgodi, da ne boste mogli več uporabljati vseh funkcij naše spletne strani
Posredovanja piškotkov flash ni mogoče onemogočiti v nastavitvah brskalnika, pač pa s spremembami nastavitev vtičnika Flash (Flash Player).

Obvezni piškotki

Ti piškotki so nujni za delovanje spletnega mesta, zato jih v naših sistemih ni mogoče izklopiti. Običajno so nastavljeni samo kot odziv na vaša dejanja, ki vodijo do storitvenih zahtev, na primer nastavitev zasebnosti, prijava ali izpolnjevanje obrazcev. Na voljo imate nastavitev, da brskalnik blokira te piškotke ali vas opozori na njih. V tem primeru nekateri deli spletnega mesta ne bodo delovali.


Podskupina piškotkov Piškotki Uporabljeni piškotki Življenjska doba
www.strabag.si

BALANCEID , 

OptanonConsent , 

OptanonAlertBoxClosed

Prva stranka Seja, 90 dnevi, 90 dnevi
mobile.strabag.com PHPSESSID Tretja oseba Seja
www.strabag.at BALANCEID Tretja oseba Seja
www.strabag.hr BALANCEID Tretja oseba Seja

Piškotki za spletno analizo (ponudnik iz ZDA)

Uporabljamo piškotke za spletno analizo, ki jih prav tako upravlja Google LLC. Ta lahko pridobljene podatke prenese v drugo državo, predvsem v ZDA, ki ne zagotavlja ustrezne ravni varstva podatkov. Če se osebni podatki prenesejo v ZDA, obstaja nevarnost, da bi jih ameriški organi lahko obdelali za namene nadzora in spremljanja, ne da bi bili vi upravičeni do pravnih sredstev. Izrecno tudi poudarjamo, da lahko Google LLC te podatke poveže z drugimi vašimi podatki, kot so zgodovina iskanja, osebni računi ali podatki o uporabi.

Pravica do predčasnega preklica s spremembo »Nastavitev piškotkov« v naši Izjavi o varstvu osebnih podatkov pri tem ostane nespremenjena.


Podskupina piškotkov Piškotki Uporabljeni piškotki Življenjska doba
youtube-nocookie.com CONSENT Tretja oseba 6081 dnevi

V. Kontaktni obrazec in stik prek e-pošte
1. Opis in obseg obdelave podatkov
Na naši spletni strani je kontaktni obrazec, ki se lahko uporablja za vzpostavitev stika po elektronski pošti. Če uporabnik izkoristi to možnost, se posredujejo in shranijo podatki, ki jih uporabnik vpiše v vnosno masko. Ti podatki so:

Pri pošiljanju novice se poleg tega shranijo naslednji podatki:
(1) uporabnikov IP-naslov,
(2) datum in ura registracije.
V okviru postopka pošiljanja se pridobi vaša privolitev za obdelavo podatkov, pri čemer se sklicujemo na to izjavo o varstvu podatkov.

Alternativno je vzpostavitev stika mogoča prek zagotovljenega elektronskega naslova. V tem primeru se shranijo uporabnikovi osebni podatki, ki so bili posredovani skupaj z elektronsko pošto.

Podatki, pridobljeni na ta način, se ne posredujejo tretjim. Podatki se uporabljajo izključno za obdelavo konverzacije.
2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je uporabnikova privolitev skladno z določbo alineje a prvega odstavka 6. člena GDPR.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov, posredovanih skupaj z elektronsko pošto, je določba alineje f prvega odstavka 6. člena GDPR. Če je namen poslane elektronske pošte sklenitev pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo podatkov določba alineje b prvega odstavka 6. Člena GDPR.
3. Namen obdelave podatkov
Obdelava osebnih podatkov iz vnosne maske služi izključno obdelavi vzpostavitve stika. V primeru vzpostavitve stika po elektronski pošti gre tudi za potrebni upravičeni interes za obdelavo podatkov.
Drugi osebni podatki, ki se obdelujejo pri postopku pošiljanja elektronske pošte, se uporabljajo z namenom preprečevanja zlorabe kontaktnega obrazca in varnost naših informacijsko tehničnih sistemov.
4. Trajanje hrambe
Podatki se izbrišejo, takoj ko niso več potrebni za doseganje namena njihovega zbiranja. Pri osebnih podatkih, pridobljenih iz vnosne maske kontaktnega obrazca ali poslanih z elektronsko pošto, se to zgodi takrat, ko je konverzacija z uporabnikom zaključena. Konverzacija z uporabnikom je zaključena, ko je mogoče iz okoliščin sklepati, da je zadeva dokončno razjasnjena.

Drugi osebni podatki, ki so bili shranjeni v okviru postopka pošiljanja, se praviloma izbrišejo v roku sedmih dni.
5. Možnost ugovora in odstranitve
Uporabnik lahko kadarkoli prekliče privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov. Če uporabnik naveže stik z nami po elektronski pošti, lahko kadarkoli ugovarja hrambi svojih osebnih podatkov. Konverzacije v takšnem primeru ni mogoče nadaljevati.

Če želite uveljaviti svojo pravico do preklica, nam pišite na elektronski naslov visokegradnje@strabag.com.

V tem primeru se izbrišejo vsi osebni podatki, ki so bili shranjeni ob vzpostavitvi stika.

VI. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Če se obdelujejo vaši osebni podatki, ste posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v smislu določil Splošne uredbe o varstvu podatkov in imate v odnosu do odgovorne osebe naslednje pravice:
1. pravica dostopa do podatkov
2. pravica do popravka
3. pravica do omejitve obdelave
4. pravica do izbrisa
5. pravica do obveščenosti
6. pravica do prenosljivosti podatkov
7. pravica do ugovora
8. pravica do preklica deklaracije o odobritvi varstva podatkov
9. samodejno odločanje v posameznem primeru, vključno z izdelovanjem profilov
10. pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu