Preverjanje pred zaposlitvijo

Pre-Employment Screening 
Fotografija žene sa zaštitnom kacigom koja drži IPad u ruci

Pre-Employment Screening (PES) je preverjanje točnosti relevantnih podatkov iz prijave ob upoštevanju veljavnih predpisov o varstvu podatkov in drugih
 zakonskih okvirov. PES se praviloma izvaja samo za kandidate, ki se prijavljajo na delovna mesta, ki vključujejo delo z zaupnimi podatki/nalogami ali pomenijo odgovornost za zaposlene in/ali finance. V nekaterih posebnih primerih so lahko nekatera preverjanja in ukrepi, predvideni v PES, ki so podrobno opisani spodaj, potrebni tudi za druge kandidate..

Če je delovno mesto, na katerega se prijavljate, namenjeno JZZ ali če gre za poseben primer, ko je potrebno obsežnejše preverjanje vaših podatkov, vas
bomo o obliki in obsegu preverjanja posebej obvestili, preden ga izvedemo.

Pogosta vprašanja o preverjanju pred zaposlitvijo