Declaraţie privind protecţia datelor

I. Numele şi adresa responsabilului

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor şi alte legi naţionale ale statelor membre privind protecţia datelor dar şi conform altor dispoziţii privind protecţia datelor, responsabilul este:

STRABAG S.R.L.
Calea 13 Septembrie Nr. 90,
et. 5, cam. 5.14, Sector 5
RO - 050726 Bucuresti
Tel. +40 21 403 43 87
karriere@strabag.com
www.karriere.strabag.com

II. Generalităţi despre prelucrarea datelor
1. Volumul prelucrării datelor cu caracter personal
În principiu, prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noştri doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea la dispoziţie a unui site Web funcţional şi util pentru conţinuturile şi serviciile noastre. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatoarelor şi utilizatorilor noştri se realizează periodic doar cu aprobarea utilizatorului resp. a utilizatoarei. În astfel de cazuri, excepţia o reprezintă situaţiile în care obţinerea consimţământului nu este posibilă din motive obiective iar prelucrarea datelor este stipulată de prevederile legale.

2. Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
În măsura în care pentru procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal obţinem consimţământul persoanei vizate, art. 6 par. 1 lit. a din Regulamentul General privind Protecţia datelor al UE (RGDP) reprezintă baza juridică.
La prelucrarea datelor cu caracter personal, necesară pentru îndeplinirea unui contract în care persoana vizată este parte, baza juridică o reprezintă art. 6 par. 1 lit. b RGDP. Acest lucru este valabil şi pentru operaţiunile de prelucrare necesare pentru efectuarea demersurilor precontractuale.
În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, care revine companiei noastre, baza juridică o reprezintă art. 6 par. 1 lit. c RGDP.
Pentru cazul în care interesul vital al persoanei vizate sau al altei persoane fizice impune prelucrarea datelor cu caracter personal, baza juridică o reprezintă art. 6 par. 1 lit. d RGDP.
În cazul în care prelucrarea este necesară pentru apărarea unui interes justificat al companiei noastre sau al unui terţ iar interesele, drepturile de bază şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate nu depăşesc interesul numit iniţial, art. 6 par. 1 lit. f RGDP reprezintă baza juridică pentru prelucrare.

3. Ştergerea datelor şi durata de păstrare
Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt şterse sau blocate de îndată ce scopul stocării expiră. Stocarea se poate efectua de asemenea atunci când a fost prevăzută prin legislaţia europeană sau naţională în regulamente, legi sau alte dispoziţii ale dreptului comunitar, cărora li se supune responsabilul. O blocare sau ştergere a datelor se efectuează şi în cazul în care termenul de stocare prevăzut de respectivele norme expiră, cu excepţia cazului în care există o necesitate de stocare în continuare a datelor pentru încheierea unui contract sau pentru îndeplinirea contractului.

III. Punerea la dispoziţie a site-ului Web şi crearea de Log files

1. Descrierea şi volumul prelucrării datelor

La fiecare apelare a paginii noastre de Internet, sistemul nostru înregistrează automatizat date din sistemul computerizat al calculatorului apelant.
Astfel sunt colectate următoarele date:

(1) Informaţii referitoare la tipul browser-ului şi versiunea utilizată
(2) Sistemul de operare al utilizatorului sau al utilizatoarei
(3) Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului resp. al utilizatoarei
(4) Adresa IP a utilizatorului sau a utilizatoarei
(5) Data şi ora accesării
(6) Site-urile Web de pe care sistemul utilizatorului sau al utilizatoarei accesează pagina noastră de Internet
(7) Site-urile Web care sunt apelate de către sistemul utilizatorului sau al utilizatoarei prin intermediul site-ului nostru Web.

Datele sunt salvate de asemenea în logfiles ale sistemului nostru. O salvare a acestor date împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului resp. utilizatoarei nu se efectuează.

2. Baza juridică pentru prelucrarea datelor

Baza juridică pentru salvarea temporară a datelor şi logfiles o reprezintă art. 6 par. 1 lit. f RGDP.

3. Scopul prelucrării datelor

Salvarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite afişarea site-ului Web pe computerul utilizatorului sau al utilizatoarei. Pentru aceasta, adresa IP a utilizatorului sau utilizatoarei trebuie salvată pe durata şedinţei.

Salvarea în Log files se realizează pentru a asigura funcţionalitatea site-ului Web. În plus, datele ne sunt utile pentru optimizarea site-ului Web şi pentru garantarea siguranţei sistemelor noastre informatice. O evaluare a datelor în scop de marketing nu se efectuează în acest context.

Acesta este şi scopul interesului nostru justificat de procesare a datelor conform art. 6 par. 1 lit. f RGDP.

4. Durata păstrării

Datele sunt şterse de îndată ce acestea nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului în care au fost colectate. În cazul înregistrării datelor pentru procesarea paginii Web, acesta este cazul la finalul respectivei şedinţe.

În cazul salvării datelor în logfiles, acesta este cazul după maximum 180 de zile.

5. Posibilitate de revocare şi îndepărtare

Înregistrarea datelor pentru punerea la dispoziţie a paginii Web şi salvarea datelor în logfiles este obligatoriu necesară pentru funcţionarea paginii de Internet. Prin urmare, utilizatorul resp. utilizatoarea nu are nicio posibilitate de revocare.

IV. Utilizarea cookies

a) Descrierea şi volumul prelucrării datelor

Site-ul nostru Web utilizează cookies. Cookies sunt fişiere test care sunt stocate în browser-ul de Internet resp. de către browser-ul de Internet pe sistemul computerului utilizatorului sau utilizatoarei. În cazul în care un utilizator sau o utilizatoare apelează un site Web, poate fi stocat un cookie pe sistemul de operare al utilizatorului sau al utilizatoarei. Acest cookie conţine o succesiune caracteristică de semne care permit o identificare clară a browser-ului la o nouă apelare a site-ului Web.

Folosim cookies pentru a face site-ul Web mai prietenos în utilizare. Unele elemente ale paginii noastre de Internet necesită ca browser-ul apelant să poată fi identificat şi după schimbarea paginii.

Prin urmare, în cookies sunt salvate şi transmise următoarele date:

(1) Comportament de căutare

În plus, pe site-ul nostru Web utilizăm cookies care permit analiza comportamentului de navigare al utilizatorului sau al utilizatoarei.

Astfel pot fi transmise următoarele date:

(1) Cuvinte de căutare introduse
(2) Frecvenţa apelării paginii
(3) Utilizarea funcţiilor site-ului Web

Datele utilizatorilor sau utilizatoarelor astfel colectate sunt pseudonimizate prin mijloace tehnice. Astfel nu mai este posibilă asocierea datelor cu utilizatorul apelant. Datele nu sunt salvate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorilor sau utilizatoarelor.

La apelarea site-ului nostru Web, utilizatorii resp. utilizatoarele sunt anunţaţi printr-un banner informativ asupra utilizării cookies în scopuri de analiză şi asupra prezentei declaraţii privind protecţia datelor. În acest context se face referire şi la modul în care salvarea cookies poate fi dezactivată din setările browser-ului.

La apelarea site-ului nostru Web, utilizatorul resp. utilizatoarea este informat(ă) în legătură cu utilizarea cookies în scop de analiză şi se solicită consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în acest context. În acest context se face trimitere şi la declaraţia privind protecţia datelor.

b) Baza juridică pentru prelucrarea datelor

Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookies o reprezintă art. 6 par. 1 lit. f RGDP.
Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookies necesare din punct de vedere tehnic o reprezintă art. 6 par. 1 lit. f RGDP.

c) Scopul prelucrării datelor

Scopul prelucrării cookies necesare din punct de vedere tehnic este simplificarea pentru utilizatori şi utilizatoare a modului de folosinţă a cookies. Unele funcţii de pe pagina noastră de Internet nu pot fi oferite fără utilizarea de cookies. Pentru acestea este necesar ca browser-ul să fie identificat şi după schimbarea paginii.
Avem nevoie de cookies pentru următoarele aplicaţii:

(1) Memorarea termenilor căutării

Datele utilizatorului colectate de către cookies necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru crearea profilurilor de utilizator.

Utilizarea cookies de analiză se efectuează doar în scopul îmbunătăţirii calităţii site-ului nostru Web şi a conţinuturilor oferite. Prin cookies de analiză aflăm cum este utilizat site-ul Web, astfel putând să ne îmbunătăţim în permanenţă oferta.

Acesta este şi scopul interesului nostru justificat de procesare a datelor cu caracter personal conform art. 6 par. 1 lit. f RGDP.

d)  Durata păstrării, posibilitatea de revocare şi îndepărtare

Cookies sunt salvate pe computerul utilizatorului sau utilizatoarei şi de acolo sunt transmise către pagina noastră. Astfel, în calitate de utilizator resp. utilizatoare aveţi controlul absolut asupra utilizării cookies. Printr-o modificare a setărilor în browser-ul dumneavoastră de internet aveţi posibilitatea de a dezactiva sau limita transmiterea de cookies. Cookies deja salvate pot fi şterse în orice moment. Acest lucru se poate întâmpla şi automatizat. La dezactivarea cookies pentru site-ul nostru Web, este posibil ca nu toate funcţiile site-ului Web să fie utilizate în continuare la adevărata capacitate.V. Formular de contact şi adresa de e-mail

1. Descrierea şi scopul prelucrării datelor

Pe pagina noastră de Internet există un formular de contact care poate fi utilizat pentru stabilirea unui contact electronic. În cazul în care utilizatorul sau utilizatoarea foloseşte această posibilitate, datele introduse în fereastra de introducere ne sunt transmise şi sunt stocate la noi. Aceste date sunt:

În momentul trimiterii mesajului sunt salvate în plus următoarele date:

(1) Adresa IP a utilizatorului sau a utilizatoarei
(2) Data şi ora înregistrării

Pentru prelucrarea datelor, în cadrul procedurii de trimitere este obţinut consimţământul dumneavoastră şi se face trimitere la prezenta declaraţie privind protecţia datelor.

Alternativ este posibilă contactarea noastră prin adresa de e-mail pusă la dispoziţie. În acest caz sunt salvate datele cu caracter personal ale utilizatorului sau utilizatoarei, transmise prin e-mail.

În acest context nu are loc transmiterea datelor către terţi. Datele sunt utilizate exclusiv pentru procesarea conversaţiei.

2. Baza juridică pentru prelucrarea datelor

Baza juridică pentru prelucrarea datelor, în condiţiile existenţei consimţământului utilizatorului sau utilizatoarei, o reprezintă art. 6 par. 1 lit. a RGDP.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor, care sunt transmise prin expedierea unui e-mail, o reprezintă art. 6 par. 1 lit. f RGDP. În cazul în care contactul prin e-mail are ca scop încheierea unui contract, baza juridică suplimentară pentru procesare este reprezentată de art. 6 par. 1 lit. b RGDP.

3. Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal din fereastra de introducere ne serveşte doar pentru procesarea contactării. În cazul contactării prin e-mail, în aceasta rezidă interesul justificat necesar de prelucrare a datelor.
Restul datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul procesului de expediere au ca scop prevenirea utilizării abuzive a formularului de contact şi garantarea siguranţei sistemelor noastre informatice.

4. Durata păstrării

Datele sunt şterse de îndată ce acestea nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului în care au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal din fereastra de introducere a formularului de contact şi pentru cele transmise prin e-mail, acesta este cazul atunci când respectiva conversaţie cu utilizatorul resp. utilizatoarea este încheiată. Conversaţia este încheiată şi atunci când din anumite circumstanţe reiese că respectiva stare de fapt a fost clarificată definitiv.

Datele cu caracter personal colectate suplimentar în cadrul procesului de autentificare sunt şterse de regulă după un termen de şapte zile.

5. Posibilitate de revocare şi îndepărtare

Utilizatorul resp. utilizatoarea are în orice moment posibilitatea de a revoca consimţământul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul sau utilizatoarea ia legătura cu noi prin e-mail, poate revoca în orice moment stocarea datelor cu caracter personal. Într-un astfel de caz, conversaţia nu mai poate fi continuată.

Pentru cazul în care doriţi să utilizaţi dreptul dumneavoastră de revocare, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la karriere@strabag.com.

În acest caz, toate datele cu caracter personal care au fost salvate în cadrul contactării sunt şterse.

VI. Transmitere către furnizorii de service

Dezvăluim datele dumneavoastră personale către terți numai dacă furnizorii de servicii acționează în numele nostru pentru a ne gestiona datele. Temeiul legal pentru aceasta este § 6 alin. 1 lit. f DSGVO. Am încheiat acorduri de procesare a comenzilor cu companiile noastre de servicii pentru a asigura protecția datelor cu privire la datele dumneavoastră personale și în acest sens.

VII. Utilizarea Matomo Analytics
Folosim software-ul de analiză web Matomo (www.matomo.org) pentru a genera statistici de acces și pentru a analiza comportamentul general de utilizare a site-ului web și în scopul optimizării prezenței noastre pe web. Temeiul legal pentru aceasta este art. 6 alin. 1 lit. f) DS-GVO.
Făcând acest lucru, am configurat Matomo astfel încât:
- nu sunt stocate cookie-uri în echipamentul dumneavoastră terminal;
- adresa IP este scurtată cu ultimii doi digiți și astfel anonimizată;
- pe langa paginile apelate, sunt colectate doar acele date care sunt transmise de browser-ul dumneavoastra atunci cand accesati site-ul / aceasta colectare de date este limitata la durata respectiva a sesiunii;
- la accesarea site-ului, datele dumneavoastră transmise de browser, precum și adresa IP anonimizată sunt înlocuite irevocabil cu un pseudonimID pe bază de sesiune, astfel încât să nu se poată stabili nicio identificare și, prin urmare, nicio referință personală, prin care acest pseudonimID este, de asemenea, șters. după maximum 24 de ore.
Folosim propria instanță Matomo pe serverele companiei noastre din SEE, astfel încât nicio dată să nu fie transmisă către Matomo sau către alte terțe părți.
În același timp, aveți opțiunea de a activa opțiunea „Do Not Track” în browserul dumneavoastră, astfel încât Matomo să nu poată stoca sau procesa niciuna dintre datele din vizita dumneavoastră pe site.
Dacă nu ați activat opțiunea „Do Not Track” și nu sunteți de acord cu stocarea și analiza datelor menționate anterior de către Matomo, vă puteți opune, desigur, la această prelucrare a datelor de către Matomo pe site-ul nostru web în orice moment. În acest scop, vă punem la dispoziție mai jos un cadru inline special care este legat de sistemul nostru Matomo și cu care, prin dezactivarea casetei de selectare (opt-out), pe dispozitivul dvs. terminal este stocat un cookie care împiedică colectarea și prelucrarea oricărui datele sesiunii pe site-ul nostru de către Matomo. Vă rugăm să rețineți aici că ștergerea completă a cookie-urilor dumneavoastră înseamnă că acest cookie este, de asemenea, șters și poate fi necesar să fie reactivat de dvs.VIII. Drepturile persoanei vizate

În cazul în care sunt procesate datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, dumneavoastră sunteţi persoana vizată în sensul RGDP şi aveţi următoarele drepturi faţă de responsabil:

1. Dreptul la informare
2. Dreptul la rectificare
3. Dreptul la limitarea prelucrării
4. Dreptul la ştergere
5. Dreptul la notificare
6. Dreptul la transferabilitatea datelor
7. Dreptul de revocare
8. Dreptul de revocare a declaraţiei privind consimţământul în conformitate cu legea de protecţie a datelor
9. Decizie automatizată în caz individual inclusiv profiling
10. Dreptul la depunerea unor plângeri la o autoritate de supraveghere