Než spolu začneme:

Prověrka před nástupem do zaměstnání
Fotografie ženy se stavební helmou a IPadem v ruce

Prověrka před nástupem do zaměstnání je kontrola správnosti příslušných údajů
v žádosti o zaměstnání s ohledem na platné předpisy o ochraně údajů a další právní podmínky. Zpravidla by se mělo provádět pouze u těch uchazečů, kteří se ucházejí
o pozici zahrnující plnění zvláště důvěrných úkolů nebo personální a/nebo finanční odpovědnost. V některých zvláštních případech se mohou některé kontroly a opatření stanovené v rámci prověrky a podrobně popsané níže jevit jako nezbytné i pro ostatní uchazeče.

Pokud se prověrka týká pozice, o kterou se uchazeč uchází, nebo pokud se žádost týká zvláštního případu, v němž se jeví jako nezbytné rozsáhlejší shromažďování
a zpracování osobních údajů, budeme tě o formě a rozsahu kontroly informovat zvlášť před jejím provedením.

Často kladené dotazy týkající se prověrky před nástupem do zaměstnání