Náš závazek

Jsme motorem stavebnictví budoucnosti
Lidé na stavbě stojí pohromadě

STRABAG je ideálním zaměstnavatelem pro lidi, kteří chtějí pracovat na pokroku a ne na něj jen čekat. Pro ty, kteří každý den vyhledávají nové výzvy, mají kreativní nápady, které mohou nabídnout, kteří myslí dopředu a jednají. Pro lidi, kteří jsou otevřeni změnám a digitální transformaci a jsou odhodláni pracovat v týmu. Rovné příležitosti, diverzita
a inkluze jsou nedílnou součástí toho, kdo jsme jako společnost
a jak fungujeme. Společně pracujeme jako partneři, abychom úspěšně dokončili projekty a rostli s novými výzvami. Hledáme lidi, kteří s námi budou pracovat na budoucnosti stavebnictví. Jste připraveni?

Budování budoucnosti: Udržitelná budoucnost

Naší ambicí je být nejinovativnějším a nejudržitelnějším koncernem v oblasti stavebních technologií v Evropě.

Naše vize budoucí tváře stavebnictví má také jasný cíl. A už jsme na něm začali pracovat: do roku 2040 se staneme klimaticky neutrálními v celém hodnotovém řetězci. Abychom tohoto cíle dosáhli, promýšlíme, přehodnocujeme a provádíme zásadní  změny napříč celou společností. S tím se ale nespokojíme, chceme udělat víc. Právě k tomu směřuje naše Strategie 2030.

Video Strategie STRABAG 2030

Tato strategie popisuje, jak v nadcházejících letech proměníme vizi ve skutečnost. Jako silný stavební a technologický koncern máme jasnou ambici: chceme vytvářet přidanou hodnotu pro společnost i životní prostředí a nadále rozvíjet své podnikání. Udržitelnost a ekonomický úspěch mohou jít ruku v ruce.
Společně chceme dosáhnout víc:

Těchto cílů nedosáhneme přes noc. Je to proces, který vyžaduje technologie, z nichž některé musíme nejprve vyvinout. Ale již na tom pracujeme. Budeme muset najít nové cesty, které zcela promění dosavadní způsoby práce, abychom mohli chránit přírodní zdroje a snížit naší závislost na neobnovitelných zdrojích. To vše dokážeme pouze tehdy, pokud budeme táhnout za jeden provaz.

Individuální rozvoj: Udržitelná kariéra

Vzdělávání je celoživotní proces a my jej podporujeme. Rozvíjení znalostí napomáhá nejen osobnímu rozvoji, ale je nezbytné pro celou naši práci.

Na míru individuálním schopnostem a osobnosti nabízíme různé možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání. Každý tak může získat potřebné dovednosti důležité pro firmu i pro osobní profesní rozvoj.

Kariérní model

Ať už se jedná o pracujícího studenta, trainee program nebo zaměstnání:
ve společnosti STRABAG existuje více než jen jedna cesta. Nabízíme ti mnoho příležitostí, jak položit základy úspěšné kariéry a růst v prostředí silného týmu.

Náš kariérní model ti nabízí možnost rozvíjet se ve třech různých kariérních směrech:

Hodnocení výkonnosti zaměstnanců

Při práci si klademe otázku: "Kde jsme a kam chceme směřovat?" A stejně se budeme ptát i tebe. O tvé potřeby, schopnosti a cíle se zajímáme průběžně.
Při každoročním hodnocení je probereš podrobně se svým nadřízeným. Stanovíte si společné profesní cíle, zhodnotíte silné stránky a oblasti rozvoje. Společně určíte, jak je lze rozvíjet dál.

Koncernová akademie

STRABAG má to, co mnoho stavebních firem nemá: vlastní akademii. Náš vzdělávací program zahrnuje jak odborné znalosti specifické pro danou společnost, tak i oblasti znalostí, jako je rozvoj
manažerských dovedností, osobní rozvoj, technologie, IT a právo. Koncernová akademie nabízí zaměstnancům nejen semináře interních a externích odborníků, ale také mnoho digitálních vzdělávacích formátů pro interní školení. Spolupracujeme také s partnery, jako je LinkedIn Learning, a poskytujeme přístup k více
než 11 000 videokurzů. Cílem je poskytovat vzdělávání odpovídající poptávce, charakteru práce a zájmu o sebevzdělávání. Řídíme se přitom mottem: "Vy sami rozhodujete, kdy, kde a jak se chcete učit".

 • Moje profesní cesta vedla od nákupčí v oblasti IT přes pozici vedoucí skupiny až po vedoucí skupiny řízení správy IT majetku. Vnímám STRABAG jako atraktivního zaměstnavatele díky mnoha možnostem dalšího vzdělávání a inovativnímu pracovnímu prostředí.

  Christina
  Vedoucí skupiny pro správu IT majetku
 • Společnost STRABAG je průkopníkem v oblasti technologií a nabízí mnoho příležitostí k rozvoji díky mnoha inovacím. Svému nadřízenému jsem vždy zdůrazňoval, že chci převzít větší odpovědnost. A dostal jsem k tomu příležitost.

  Matija
  Vedoucí týmu IT Service Desk

Individuální školení

Získání potřebných kompetencí ve stavebnictví a projektování si vyžaduje optimální řešení vzdělávání. Abychom těmto potřebám vyhověli, nabízíme dvě speciální školení, která poskytují pevný základ pro další kariéru v těchto oblastech.

4 osoby sedí na školení

Všestranné řízení projektů

Ve spolupráci s vídeňskou univerzitou FH Campus nabízíme našim budoucím projektovým manažerům intenzivní kurz, který je připraví na ekonomické a technické vedení projektů. Zvláštní důraz klademe na vzájemné propojení účastníků a interakci se zkušenými projektovými manžery. V šesti modulech se účastníci kurzu pod vedením interních a externích odborníků seznámí s relevantními tématy projektového řízení se zaměřením na progresivní a inovativní způsoby práce. Na závěr je pak jejich úkolem zpracovat parkticky orientovanou případovou studii.

5 osob ve školící místnosti

Úspěšné řízení stavby

Výzvy, kterým dnes manažeři čelí, jsou různorodé
a náročné. Abychom naše zaměstnance
v ekonomické a technické oblasti na tyto kariérní kroky optimálně připravili a poskytli jim potřebnou podporu, nabízíme jim školení "Úspěšné řízení stavby". V osmi modulech jsou předávány komplexní znalosti-
od řízení zákazníků až po zajištění kvality. Akce vedou interní vedoucí modulů - převážně z řad našeho vrcholového managementu, přičemž
se opírají o odborné znalosti a maximálně se zaměřují na využitelnost v praxi. Ve všech modulech je podporována interakce v rámci skupin a se školiteli, chceme rozvíjet dlouhodobé vztahy, ve kterých najdete vzájemnou podporu v každodenním profesním životě.

Přidaná hodnota pro tebe: Protože nám za to stojíš.

Jsme přesvědčeni, že každý člověk ve společnosti STRABAG přispívá k pokroku.

Proto jsou pro nás zaměstnanci jednoznačnou prioritou. Vidíme v nich potenciál, o který je třeba pečovat. Sázíme na komplexní opatření - počínaje propracovanou koncepcí bezpečnosti na stavbách, komplexní péčí o zdraví a širokou škálou příležitostí, které vytvářejí prostor pro práci orientovanou na budoucnost.

Benefity

Podle lokality nabízíme řadu benefitů:

Zdraví. Bezpečnost. Wellbeing.

Lidé, kteří pro nás pracují, jsou pro nás nejcennější. Proto u nás fungují propracovaná opatření v oblasti prevence a podpory zdraví.

Zdraví v centru pozornosti

Wellbeing pro nás znamená perspektivní firemní politiku a politiku
kultury práce s lidmi, která zaměstnance staví na první místo a začleňuje otázku zdraví do všech provozních rozhodnutí a procesů. Uvědomujeme si, že pojem zdraví zahrnuje mnohem více než jen absenci fyzických onemocnění. Myslíme na člověka jako celek, přičemž ke zdraví a pohodě patří především psychologické
a sociální složky.

Naše opatření

Specifické cílové skupiny. Na místě. V celé společnosti.

 • Odborné znalosti v oblasti zdraví

  Jak vlastně žít zdravě? Abychom našim zaměstnancům pomohli tyto znalosti o zdravém životním stylu získat, nabízíme přednášky, workshopy, webové semináře
  a důvěrné individuální konzultace zajišťované externími poskytovateli. Témata jako prevence stresu a vyhoření, výživa, cvičení, ergonomie a motivace jsou našim zaměstnancům prezentována ve formátech přizpůsobených cílové skupině. Ať už jsi začínající absolvent nebo manažer, ať jsi stavitel tunelu nebo stavbyvedoucí - máme formát na míru právě pro TEBE!

 • Sportovní a zdravotní nabídky

  Pohyb během přestávek v práci pro krátké doplnění energie
  a osvěžení, nebo cvičení po práci? Volba je na tobě! Na našich pracovištích se pravidelně po celý rok konají nejrůznější sportovní aktivity: na různých místech
  si můžeš vyzkoušet běžecké tréningy, cvičení pro zdravá záda, fotbal, jógu, pilates a mnoho dalšího.

 • Kvalifikace vedoucího pracovníka

  Naši vedoucí pracovníci jsou naladěni na téma zdraví
  a vyškoleni tak, aby rozpoznali příznaky osobních krizí typu vyhoření - jak u svých zaměstnanců, tak u sebe. Současné pracovní nastavení potřebuje “zdravé vedení”, výkonnost a komunikaci a jsou proto základním obsahem našeho kompasu lídrů.

 • Partnerská spolupráce

  Chceš i ve svém volném čase využívat nabídky a slevy naší společnosti? Žádný problém: Firemní benefity ti nabízí širokou škálu aktivit! 

 • Preventivní vyšetření

  V rámci pravidelných dnů zdraví nabízíme základní preventivní vyšetření a analýzy. Naši zaměstnanci si mohou nechat zkontrolovat své tělo od vyšetření páteře a tělesných analýz
  až po silovou diagnostiku a mnoho dalších zdravotních testů.

Bezpečnost ve společnosti STRABAG

Žádná práce není tak důležitá, abys riskoval/a zdraví své nebo svých zaměstnanců
a kolegů. Aby byl STRABAG každý den bezpečnější,
1 ▸ 2 ▸ 3 Rozhodni se pro bezpečnost!

Stojí za tím tři základní kroky:

 • 1 ▸ Zastav se!

  Než začneš něco dělat, pořádně si to rozmysli. Okamžiky před dalším pracovním krokem jsou rozhodující.

 • 2 ▸ Přemýšlej!

  Ujasni si další plánované kroky, dobře
  je připrav a soustřeď se na bezpečnou práci.

 • 3 ▸ Jednej!

  Jednej zodpovědně a pracuj bezpečně.

1 ▸ 2 ▸ 3 Rozhodni se pro bezpečnost!

Tyto tři kroky by tě měli navést k tomu, aby ses na chvíli zastavil/a a vědomě rozhodl/a o správných pracovních krocích, a tedy bezpečnosti a zdraví.
Ať už na staveništi, nebo v kanceláři:
Vteřiny před dalším pracovním krokem rozhodují o tom, ...

Různorodé týmy: Jak spolupracujeme

Spojuje nás cíl společně budovat pokrok pro lidi a planetu.

Konkrétně to znamená, že se jako společnost zabývající se stavebními technologiemi staneme do roku 2040 klimaticky neutrální. Zaměřujeme se na malé kroky i velké vize. Společně bychom chtěli tuto cestu úspěšně přejít. Abychom toho dosáhli, stavíme na lidech, pro lidi a s lidmi a spoléháme na rozsáhlé zkušenosti a schopnosti našich zaměstnanců.

Naše hlavní hodnoty

Za tím si stojíme. Naše hlavní hodnoty jsou základem našeho jednání - vůči našim zaměstnancům, klientům, subdodavatelům i společnosti.

 • Partnerství

  …ocenit naše vzájemné vztahy
  s druhými a komunikovat
  z očí do očí.

 • Důvěra

  …spoléhat se na sebe a vždy
  si uvědomovat naši odpovědnost.

 • Solidarita

  …státi si bok po boku, živý týmový duch – a to zejména v obtížných situacích, převzetí odpovědnosti
  za úspěchy i neúspěchy a držet spolu ve zlých časech.

 • Podpora inovací

  …vytvářet prostor pro nové nápady, dovolit si dělat chyby a vnímat je jako cenné lekce a aktivně
  a sebejistě utvářet budoucnost stavebnictví.

 • Aktivní účast

  …definice a sledování společných cílů a aktivní zapojení.

 • Skromnost

  …nastavení realistických očekávání pro sebe i pro ostatní a zůstat nohama na zemi.

 • Udržitelnost

  …převzetí a sdílení odpovědnosti – teď i zítra, myslet dlouhodobě
  a hledat trvalé úspěchy spíše než rychlá vítězství.

 • Respekt

  …být otevřený různým názorům
  a nápadům a otevřenost
  a schopnost ocenit.

 • Spolehlivost

  …stát si za svým slovem a říkat co děláme a dělat to, co říkáme.

Rovnost, rozmanitost a začlenění

Naše strategie EDI (Equality-Diversity-Inclusion) se zaměřuje na to, aby každý mohl přispět svou jedinečností a zkušenostmi. Rozmanitost v našich týmech nám umožňuje nacházet inovativní řešení a úspěšně budovat budoucnost.

Podporujeme diverzitu

Různorodé je nejen portfolio našich činností, ale také naše týmy. Tato rozmanitost nám umožňuje nacházet inovativní řešení a rychle využívat příležitosti.

Fotografie stážisty na stavebním stroji

Genderová rovnost

Možnost individuálního kariérního rozvoje
pro všechny je u nás samozřejmostí, protože jen díky různým pohledům a názorům jsme dostatečně silní, abychom zvládli všechny výzvy. V této souvislosti chceme také dále zlepšovat možnosti sladění rodičovství a kariéry, například prostřednictvím modelů, jako je home office a částečné úvazky.

Foto stážistů na skupinovém snímku Bebra

Podpora mezinárodní spolupráce

Ve společnosti STRABAG úspěšně spolupracují kolegové z více než 139 zemí. Podporujeme kulturní a mezinárodní výměnu mladých talentů
a zaměřujeme se na mezikulturní spolupráci
a integraci.

Dva geodeti na staveništi

Generační rozmanitost

Doba, kterou v životě pracujeme, se prodlužuje
a s ní i zkušenosti, které můžeme předávat dál. Tento potenciál využíváme v našich mentoringových a koučovacích programech a věkově rozmanitých týmech. Podporujeme tak výměnu zkušeností mezi zaměstnanci různých generací. Všichni zúčastnění z toho těží
a mají možnost naučit se novým věcem.