Právní upozornění

Vyloučení odpovědnosti


Vážení návštěvníci stránek,

prostřednictvím těchto internetových stránek poskytuje koncern STRABAG informace o své činnosti. Informace, které zveřejňujeme, podléhají před uveřejněním kontrole úplnosti, správnosti a aktuálnosti. I přes tuto pozornost, kterou údržbě stránek věnujeme, nelze zcela vyloučit možné chyby. Pochopte, prosím, že nemůžeme ručit za úplnost, správnost a aktuálnost všech informací. Je možné, že informace zveřejněné na těchto webových stránkách budou změněné, vymazané nebo upravené bez předchozího upozornění. S ohledem na čistě informativní charakter našich webových stránek, zásadně odmítáme nést odpovědnost za škody, které
by mohly vzniknout v důsledku využití informací zveřejněných na těchto webových stránkách.
Výše uvedené platí také pro informace ve vztahu s investory. Všechny údaje, včetně informací o vývoji na burze, jsou určeny pouze k získání obecné představy o naší společnosti. Tyto informace tedy nemohou být chápány jako doporučení či výzva
k prodeji, nákupu či jinému způsobu obchodování s cennými papíry společností, které patří do koncernu STRABAG. Vyloučení odpovědnosti nezahrnuje odpovědnost
za škody v souvislosti se zaviněním smrti, zraněním či poškozením zdraví následkem úmyslného či nedbalostního porušení povinností z naší strany.

Naše webové stránky jsou bezbariérové. Pokud však objevíte nějaké chyby, prosím, upozorněte nás na ně. Budeme se snažit zjednat nápravu co nejrychleji.

Respektujte prosím, že naše společnost je výhradním majitelem autorských práv
ke zveřejněným dokumentům a materiálům a z použití našich stránek nevyplývají žádná práva. Není dovoleno používat dokumenty a informace z našich webových stránek pro jiné (např. komerční) než soukromé či informativní účely bez výslovného písemného souhlasu naší společnosti.

V případě elektronických odkazů (link), kterými poukazujeme na externí zdroje informací, neneseme odpovědnost za obsah webových stránek,
které se prostřednictvím těchto odkazů přímo či nepřímo otevřou.

Vzhledem k výlučně informativnímu charakteru našich webových stránek zdůrazňujeme, že je vyloučena jakákoliv právní vázanost naší společnosti nebo vázanost jakýmikoliv jinými závazky na základě zde poskytnutých informací.